فهرست محصولات صفحه اصلی
منوی اصلی
آموزش آزمایش آب و خاک و بذر

یک سی دی آموزشی: آموزش آزمایش آب و خاک و بذر

عنوان آزمایش ها
1- تعیین رطوبت خاك به روش وزنی
2- تعیین وزن مخصوص ظاهری خاك
3- اندازه گیری رطوبت در گیاهان

4- تعیین مقدار نسبی آب ( آماس نسبی) و كمبود آب ( كمبود اشباع)
5- اندازه گیری رطوبت گیاه در ظرفیت زراعی
6- اندازه گیری پتانسیل آب در بافت های گیاهی
7- تعیین درصد جوانه زدن بذر در محلولهای با پتانسیل مختلف
8- آشنایی با تانسیومتر و بلوك گچی و نصب آن در خاك
9- اندازه گیری میزان تعرق در شرایط مختلف با دو نور

و......

قيمت : ۴۵۰۰ تومان
تعداد : 1 CD
 
محصولات مشابه

آموزش تعمیر موتور تراکتور

در اینجا سیستم خبره ای جهت تشخیص خرابی ها و عیوب تراکتور بعنوان ابزاری از تعمیرات بررسی، طراحی و پیاده سازی شود.
قيمت : ۴۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 CD
   

آموزش آشنایی با سمپاشها

آشنایی با نحوه کارکرد و تنظیم سمپاش ها. شامل آموزش هایی چون: نحوه تنظیم - کالیبراسیون - نکات فنی و...
قيمت : ۴۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 CD
   

آموزش شناخت کودپاشها

شامل آموزش هایی چون: عمل کودپاشی به چه منظوری انجام خواهد شد؟ چگونگی تنظیم بخش های مختلف و...
قيمت : ۴۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 CD
   

آموزش مهارت ارایه پرزنت موفق

ویدئو آموزشی مهارت ها و نکات موثر در ارائه یک پرزنت موفق با استفاده از Powerpoint. چگونه یک سمینار موفق ارائه بدهیم؟
قيمت : ۵۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 DVD
   

آموزش کاشت بادام

شامل آموزش هایی چون: ارقام و واریته ها - آموزش احداث باغ و نحوه کاشت - شناخت و از بین بردن آفات - مدیریت کودها و...
قيمت : ۴۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 CD
   

آموزش کاشت مرکبات

شامل آموزش هایی چون: ارقام - آماده سازی زمین و کاشت - آموزش آبیاری - کودها و تغذیه گیاهی - آموزش هرس و...
قيمت : ۴۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 CD
   

آموزش هرس درخت انگور

در اینجا با انواع روش های هرس سبز و خشک آشنا میشوید. باغ هایی را که سیستم تربیتی آنها کوردون پاچراغی و... است.
قيمت : ۴۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 CD
   

اطلاعات خاک و خاک شناسی

شامل: ارزیابی کامل خاک - نقشه ها - نقشه برداری ها - رده بندی نوع - کلیدهای اصلی - نحوه طبقه بندی - نمونه برداری و...
قيمت : ۴۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 CD
   
محصولات برتر
جستجو
بازدید ها
امروز :
۲۰۴۹
دیروز :
۲۰۵۷
مجموع بازدید ها :
۸۸۴۰۳۱۵۰